ДИРЕКТОР И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

др Дубравка Томић

педагошки саветник, директор школе

Марија Шањевић

помоћник директора школе

професор енглеског језика

СЛУЖБЕ ШКОЛЕ

Јасмина Коцић

педагог

дипломирани педагог

Мирјана К. Калапаћ

психолог

дипломирани психолог

Станислава Брборић

логопед

Мастер дефектолог – логопед

Снежана Видаковић

библиотекар

професор руског језика и књижевности

Златан Поповић

секретар

дипломирани правник

Предраг Стевановић

информатички координатор

професор информатике и рачунарства

Марко Ракиџић

шеф рачуноводсва

Јелена Лукић

благајник