ДИРЕКТОР И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Александра Тошић

директор школе

Дубравка Петровић

помоћник директора школе

СЛУЖБЕ ШКОЛЕ

Јасмина Коцић

педагог

дипломирани педагог

Милева Новковић

психолог

дипломирани психолог

Станислава Брборић

логопед

Мастер дефектолог – логопед

Снежана Видаковић

библиотекар

професор руског језика и књижевности

Златан Поповић

секретар

дипломирани правник

Предраг Стевановић

информатички координатор

професор информатике и рачунарства

Марко Ракиџић

шеф рачуноводсва

Јелена Лукић

благајник